Salföld

Salföld község Veszprém megyében, a Tapolcai kistérségben, azon belül a Káli-medencében található, a Balatontól 3 km-re, északra. Lakossága 50 fő.

Bár Salföld „csak” három utcából áll, ezekben hatvan ház, kertek, majorok és mindössze ötven itt élő lakos, de ez a kicsi falu már nemcsak a salföldieké, mert megőrzött környezetével, építészeti hagyományaival, országos örökségünk kicsiny, de fontos része. Sőt, világörökség-várományos terület!

Különleges vonzereje van, afféle "kultuszhely". A szelíd tájban elhelyezkedő régi házak, a település határában elnyúló kőtenger, az őshonos magyar állatokat tartó major egyként vonzza ide a kikapcsolódni vágyókat.

Az Árpád-házi királyok idején a községet Salkőkútnak nevezték, valószínűleg azért, mert az egyik legismertebb birtokos az Atyusz nemzetségbeli tagja Sal (Saul) volt, akitől fennmaradt két végrendelet, mint hiteles írásbeli dokumentum.

A falu élete a török hódításig virágzott; állattartás, szőlőművelés jellemezte. A török hódítás azonban elpusztította a falut. A XVIII. században a község gyors fejlődésnek indult, hozzá tatozott Ábrahámhegy is nagy szőlőterületeivel. A béke és a virágzás a XIX. században folytatódott.

A népszámlálások adatai mutatják: 1828-ban 293 fő, 1890-ben már 613 fő élt a faluban. A II. világháborúban sok hősi halottja és mártírja volt a falunak, az épületek azonban viszonylag jól átvészelték a háborús éveket. Salföld társadalmát 1950-től a szocialista rendszer gyökeresen átalakította. A magángazdaságokat szétverte, a parasztgazdák földjeit, a módosabbak házait is államosította.

Egy településfejlesztési koncepció áldozataként 1973-ban hanyatlani kezdett a falu. Míg 1970-ben 243-an voltak a salföldiek, addig 1990-re 77 főre apadt a lélekszám. Az egyetlen jó a rosszban, hogy a falukép viszonylag érintetlen maradt, és ez vonzotta ide a máshonnan ide kikapcsolódni, felüdülni járókat.

A régi házakat olyan városiak vették meg és újították fel, akiket vonzott a környék, a táj szépsége. A hajdani nyaralók némelyike mára „tősgyökeres” salföldi lett, mert közülük többen letelepedtek itt, némiképp gyarapítva a lakosságot. Manapság Salföld, amellett, hogy turista látványosság, működő falu is, saját önkormányzattal, természetvédelmi majorral, szép portákkal.

Kiemelkedő nevezetessége a A XIV-XV. században, gótikus sítlusban épült a pálos kolostor és templom. Mivel háborúk nem érintették a területet, a kolostor meglehetősen épen őrzi egykori formáját. A templom falai a tetővonalig megmaradtak; gótikus ablakait ezért ma is meg lehet csodálni.

A kolostort először 1263-ban említi oklevél, az 1520-as jegyzékben nem szerepel. Valószínűleg korábban kellett a rablók miatt elhagyniuk a szerzeteseknek.

Az 1900-as évek elején még majdnem az egész Káli-medencét körbefogta a kőtengerek lánca, de az ezen a területen is egykor működő bányaművelés miatt, a kőtengerek ma már csak egyes foltokban maradtak meg. Salföld határában található ennek egy része. A fű és a tarka virágok közül fel-felbukkanó kvarchomokkő sziklák nemcsak a mezőn, az udvarokon is feledhetetlen látványt nyújtanak.

Ha itt járunk, felkereshetjük a Szent Máté Római Katolikus Templomot is. Szintén Salföld határában található a Mária Magdolna Kolostorrom. Annak ellenére, hogy falainak nagy részét elhordták még ma is hirdet romantikus romjai az egykori kolostor lenyűgöző épületegyüttesét.

Települések Salföld közvetlen közelében

Települések Salföld környékén